Poznaj naszą szkołę

 

  
Zadbamy o dobry klimat szkoły i bezpieczeństwo
Dostosujemy wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów
(praca z uczniem zdolnym, ze specyficznymi trudnościami w nauce itd.)
Proponujemy  szeroką ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(zespoły wyrównawcze, terapia pedagogiczna, konsultacje indywidualne itd.)
Zwrócimy szczególna uwagę na dobrą współpracę z rodzicami
Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
(nauczyciele z pasją, egzaminatorzy, pedagodzy wyróżniani nagrodami MEN, KO w Katowicach i Prezydenta Miasta Częstochowy)
Pomożemy w dokonaniu trafnego wyboru zawodu i szkoły ponadpodstawowej
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 to nowoczesna
szkoła dająca szansę na sukces każdego ucznia
W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 7
będziesz mógł być:
Twórczym młodym człowiekiem
Laureatem konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich
i powiatowych

Działaczem Samorządu Uczniowskiego
Uczestnikiem projektów Erasmus
Artystą szkolnej (i nie tylko) sceny oraz gwiazdą sportu
Młodym plastykiem, muzykiem, tancerzem
Pieszym turystą
Wolontariuszem
Znawcą ekonomii  
Lingwistą praktykiem 
Szkoła Podstawowa nr 7
im. K.I. Gałczyńskiego
w Częstochowie
Nie mniej od zdobywania wiedzy
liczy się dla nas zdrowie i sprawność fizyczna
Od roku szkolnego 2017/2018 tworzymy klasy sportowe
(piłka nożna chłopców, lekkoatletka dziewcząt i chłopców)
    
Zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę trenerów
(współpraca z RKS Raków i CKS Budowlani)
Od roku 2014 posiadamy certyfikat "Szkoły w Ruchu"
Prowadzimy zajęcia sportowe pozalekcyjne w dyscyplinach:
piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka nożna, lekkoatletyka, taniec
Jesteśmy organizatorami zawodów sportowych, bierzemy udział
w imprezach sportowych na terenie miasta, powiatu
i województwa
Jesteśmy organizatorami biegu ulicznego "Z Siódemką na 7-kę"
W ramach profilaktyki uzależnień organizujemy cykl zawodów sportowych pod hasłem "Lepiej grać niż brać" oraz warsztaty taneczne "Lepsze taneczne marzenie niż uzależnienie"
Realizujemy programy i przedsięwzięcia profilaktyczne,
promujące zdrowy styl życia

Od roku 2014 posiadamy certyfikat "Szkoły w Ruchu"
Nasza szkoła należy do ¦ląskiej Sieci Przedszkoli
i Szkół Promujących Zdrowie
Od roku 2020 posiadamy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
Baza szkoły
Dobrze wyposażone  pracownie przedmiotowe
Nowoczesne środki dydaktyczne (tablice multimedialne, monitory interaktywne itp.)
Pracownia komputerowa i Internet bezprzewodowy dostępny w całej szkole
Nowoczesna hala sportowa z widownią i zapleczem, siłownią i salą fitness oraz pełnym profesjonalnym wyposażeniem
Laboratorium kompetencji przyszłości  "epiSTEMe-lab"
Nowoczesne boisko wielofunkcyjne otwarte w 2017 roku
Sala gimnastyczna
Biblioteka szkolna
Gabinet terapii pedagogicznej
Kreatywna świetlica szkolna ze stołówką - obiady domowe

Copyright C 2017 by "Topio"  .  All Rights reserved